Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC

 

W PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JASIA I MAŁGOSI W SŁAWNIE

UL. FILTROWA 1

 

Dyrektor Przedszkola Nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC

 

Nazwa i adres jednostki :

Przedszkole Nr 3 im. Jasia i Małgosi

ul. Filtrowa 1

76-100 Sławno

Wymiar czasu pracy

¼  etatu

 

 

  1. Wymagania niezbędne:

 

- posiada obywatelstwo polskie,

- posiada pełne zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych:

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,

- posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na  stanowisku,

- wykształcenie średnie , policealne ,wyższe posiada co najmniej 6 letnią praktykę w jednostkach oświatowych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

- nieposzlakowana opinia,

- przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo  ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- posiada biegłą znajomość obsługi komputera,

- posiada znajomość przepisów prawa w zakresie:

 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
 • ustawa z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo 

 oświatowe, oraz innych przepisów prawnych związanych z wykonywaniem zadań na stanowisku m.in .ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 • ustawa o Pracownikach samorządowych,
 • Kodeks Postepowania Administracyjnego,

- znajomość przepisów bhp w oświacie,

- praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych oraz archiwizacji dokumentów,

-umiejętność obsługi programów komputerowych : MS Office, programu płacowo kadrowego Vulcan -Kadry Optivum, SIO, programu  sprawozdawczego GUS ,

-samodzielności , obowiązkowości, dokładności,punktualności,kreatywności,terminowości,komunikatywności oraz umiejętności współpracy z pracownikami i instytucjami,

 

  1. Zakres wykonywanych  zadań na stanowisku:

 

- obsługa kadrowa  i płacowa przedszkola ,archiwizacja dokumentacji,

-prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stanowiskiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

-sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów kadrowych,

-ustalanie uprawnień urlopowych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związane,

-prowadzenie rozliczeń czasu pracy pracowników,

-ustalanie składników wynagrodzenia pracowników oraz zarządzanie danymi dotyczącymi składników płac,

-przygotowywanie dokumentów stanowiących podstawę naliczania poborów,

-przygotowywanie sprawozdań GUS, SIO,  dotyczących spraw kadrowych,

- prowadzenie szkoleń bhp dla pracowników, opracowywanie ryzyka  zawodowego, opracowywanie instrukcji bhp, sporządzanie protokołów powypadkowych, ustalanie przyczyny wypadku przy pracy,

-prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń bhp i badań lekarskich oraz kontrola ich aktualności,

-obsługa merytoryczna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

-prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy.

 

  1.  Wymagane dokumenty:

 

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędne na danym stanowisku,

6)kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe                                                                                                                                            7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz oświadczenie o niekaralności z umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków  w wymiarze ¼ etatu,

10) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

 

  1.   Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty pisemne powinny być złożone osobiście w przedszkolu lub przesłane listem poleconym na adres  Przedszkole Nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie ,

ul. Filtrowa 1,  76-100 Sławno, w terminie do 24 lipca 2023 r. do godziny15.00

w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem, adresem kandydata, numerem telefonu wraz z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadr i płac w Przedszkolu Nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie”.

          W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Aplikacje, które wpłynęły do przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .

Oferty które nie spełniły wymagań formalnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nieodebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej w Przedszkolu Nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie, przy ul. Filtrowa 1

 

 

 

 

 

Sławno, dnia 10.07.2023 r.                                                       Dyrektor Przedszkola

                                                                                Iwona Bińczyk

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 06-07-2023 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Wojteczko 06-07-2023
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2023 10:25